کشتارگاه ها به دلیل تغییر دما از منفی به بالای صفر، کشش زیاد و خوردگی در اثر رطوبت و مواد اسیدی باید از زنجیر مخصوص کشتارگاه استفاده کنند. بنابراین در هر صورت زنجیر بار یعنی گرید 80 و 100 برای این مصرف توصیه نمی شود زیرا پس از مدتی با کشیده شدن و پاره شدن زنجیر مواجه خواهید شد. رایج ترین سایزها قطر 8 میلی متر و قطر 25.4 میلی متر است که به دو صورت گالوانیزه و استیل تولید می شوند.

✅برای مشاهده انواع وینچوینچ برقیوینچ جلو ماشینی روی هر یک کلیک کنید.✅