نمایش یک نتیجه

حلقه فولادی اسلینگ

حلقه فولادی اسلینگ یک قطعه از طناب فولادی است که به شکل حلقه ساخته شده است. این حلقه ها به