هرزگرد سیم بکسل

هرزگرد سیم بکسل (Wire Rope Lubricator) یا همان دستگاه تزریق روغن به سیم بکسل یک وسیله است که برای حفظ